Välkommen till GESUNDENS FVO

I östra Jämtland erbjuder Gesundens fiskevårdsområde ett omväxlande och varierande fiske i en storslagen natur. I den stora och djupa sjön Gesunden 16 km lång och 2-3 km bred finns gott om fisk, mest abborre, sik och gädda men även grov öring.

Från de många mindre sjöarna och tjärnarna rinner små bäckar men även den brusande Sittån som har ett stort tillrinningsområde.

I Sättsjön finns fina abborrar och gäddor

Vid Mjösön finns en fin rastplats med grillkåta, bryggor, en stor flotte och båt att hyra.

Premiär på Borstentjärn lördag 17 februari 2024 klockan 10.00.


INGEN PLOGAD VÄG UNDER VINTERSÄSONG!

Parkering vid Strömsnäs föreningshus.

Skoterled 2,3 km.
Övrig information och upplysningar:


                Ordförande Jesper Holmgren, 0705 384431

                Kassör Örjan Bergander, 0705 345475

Lars Andersson, 0731 819763

Rolf Andersson, 0738 320369I vildmarken där enbart jägare och fiskare funnit sin försörjning  invandrade bönder för 250 år sedan. De la grunden till de byar som vår bygd har i dag.


I dalgången runt det som i dag är sjön Gesunden men som en period efter istiden var en havsvik fann de jorden lämplig att odla.


I dag har landhöjningen medfört att Gesunden  befinner sig som högst 203 möh. Indalsälven har sitt flöde genom sjön som före kraftverkens tid begränsades i väster av Stuguforsen och vid utloppet Krångedeforsen.


Sjön är reglerad, forsarna sen länge utbygda och älven är blockerad av kraftverksdammarna. Under sommaren är ofta vattennivån 2-3 dm under högsta nivå. Efter nyår sänks nivån gradvis nästantvå meter.


Området är glest befolkat. Den största koncentrationen finns i dalgången runt sjön Gesunden. De största byarna är Strömsnäs på norra sidan och mitt emot ligger Höglunda på den södra sidan. Andra byar är Bomsund, Borglunda, Vågsäter, Koviken, Selsviken, Fiskviken, Strånäset. Längs Sättån och Sättsjön finns också bosättningar.